Leasing Pracowniczy

Rekrutacja pracowników tymczasowych

Wprowadzamy elastyczne i nowoczesne rozwiązanie rekrutacyjne polegające na oddelegowywaniu do pracy pracowników zatrudnionych przez Personal System Service, ale świadczących pracę na rzecz i pod kierownictwem Pracodawcy Użytkownika.

Specjalizujemy się w dostarczaniu personelu do firm produkcyjnych, czyli tam, gdzie występują wysokie wahania aktywności uzależnione od sezonowości i zamówień Klienta.

Zakres wykonywanych przez nich obowiązków to szeroko pojęte prace produkcyjne na liniach montażowych. Pracownicy produkcyjni Personal System Service stanowią integralną część zespołów produkcyjnych.

Rekrutacja pracowników stałych

Prowadzimy standardową selekcje i rekrutacje pracowników stałych wykorzystując naszą bazę danych a w razie potrzeb umieszczamy ogłoszenia w mediach tak aby w najwyższym stopniu spełnić wymagania naszego Klienta

OSM

On Site Managment to idealne rozwiązanie gdy zatrudniana jest większa ilość pracowników. Usługa ta polega na obsłudze pracowników Personal System Service na terenie przedsiębiorstwa lub otwarciu biura zlokalizowanego w jego okolicy. Dzięki temu usprawniamy komunikację i zwiększamy wydajność usług oraz minimalizujemy koszty administracyjne.