Dla pracodawcy

Specjalizujemy się w pracy stałej i czasowej, proponując naszym Klientom kompleksowe rozwiązania kadrowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Nie ustajemy w wysiłku, aby jak najlepiej poznać potrzeby naszych Klientów.

Wychodząc naprzeciw ich wymaganiom stajemy się długotrwałym partnerem godnym zaufania…

Zasady współpracy można wytłumaczyć przypominając definicję leasingu pracowniczego, ponieważ ona to właśnie wskazuje oryginalność trójstronnego stosunku pracy. Leasing pracowniczy to sytuacja, w której przedsiębiorstwo zwane agencją pracy tymczasowej rekrutuje i wynagradza pracowników, których oddaje do dyspozycji pracodawcy, któremu są oni akurat niezbędni. Pracodawca zlecający i agencja pracy tymczasowej są związani umową o świadczenia pracy czasowej; agencja podpisuje z najmowanym pracownikiem umowę o pracę na czas określony bądź umowę o dzieło. Podkreślić należy to, że jak logicznie wynika, nie istnieje żadna umowa wiążąca pracownika czasowego z przedsiębiorstwem zlecającym, na rzecz którego pracownik rzeczywiście świadczy pracę.

Kiedy warto zatrudnić pracowników tymczasowych?

Kiedy występuje jedna z podanych niżej okoliczności:
– okresowe wahania produkcji
– jednorazowe projekty
– sezonowość produkcji
– limity etatów
– stanowiska pracy z dużą rotacją pracowników
– absencje chorobowe i urlopowe pracowników etatowych

Rekrutacja przez naszą firmę to profesjonalizm działania oraz oszczędność czasu potrzebnego na efektywne zarządzanie istniejącym personelem.

Dysponujemy bazą danych kandydatów sprawdzonych pod względem kwalifikacji oraz deklarowanych umiejętności. Pozwala nam gwarantować Państwu szybką i pewna rekrutację odpowiedniego kandydata.

Najważniejszymi korzyściami dla Klienta wynikającymi z zastosowania pracy tymczasowej są następujące elementy:

– poprawa efektywności wykorzystania środków finansowych
– redukcja kosztów ogólnych
– zmniejszenia kosztów administracyjnych
– usprawnienie obsługi
– poświęcenie większej uwagi działaniom strategicznym i planowaniu
– zwiększenie koncentracji przedsiębiorstwa na podstawie działalności
– wzrost wydajności i efektywności pracy
– pewność realizacji usługi
– wyeliminowanie kosztów odpraw i zwolnień grupowych

Ponadto informujemy, że posiadamy pełne ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu powierzonym.

Posiadamy certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy nr 1685/2