Personal System Service

Outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy to usługa polegająca na wynajęciu pracownika zatrudnionego przez inną firmę. My, jako agencja zatrudnienia, podpisujemy z kandydatem umowę o pracę (na etat) lub umowę-zlecenie, a następnie zostaje on przydzielony do wykonywania obowiązków w konkretnej firmie, która z nami współpracuje. Dla przedsiębiorców jest to atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ wszelkie kwestie formalne (związane z administrowaniem listą płac, odprowadzaniem składek, rozsyłaniem PIT-ów, rozliczaniem urlopów wypoczynkowych itd.) są realizowane przez agencję pracy. Oznacza to, że właściwy Pracodawca zleca agencji zatrudnienia wykonywanie wszelkich zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Outsourcing pracowniczy – zalety

Outsourcing pracowniczy staje się coraz bardziej popularny, gdyż wiąże się z wieloma zaletami dla Pracodawcy. Przede wszystkim jest to oszczędność czasu, ponieważ zarządzanie zasobami ludzkimi zostaje w pełni powierzone zewnętrznemu podmiotowi. Ponadto oznacza to niższe koszty (związane z administracją, jak i rekrutacją – która także jest prowadzona przez agencję pracy). To dobre rozwiązanie zwłaszcza w przypadku firm, w których sezonowo zwiększa się sezon zamówień, co wiąże się z koniecznością tymczasowego zatrudnienia dodatkowych pracowników. Zamiast samodzielnie prowadzić procesy rekrutacyjne, przedsiębiorstwo zleca to zadanie agencji pracy i decyduje się na wynajem pracowników.

Pracodawca, dzięki outsourcingowi pracowniczemu, obniża stałe koszty pracy. Cena „wynajmu” pracownika od agencji zależy nie tylko od lokalizacji firmy, ale też od kwalifikacji posiadanych przez pracownika. Im większe umiejętności i kwalifikacje ma posiadać pracownik – tym więcej za niego zapłacimy.

Warto pamiętać, że umowa outsourcingu pracowniczego może być zawarta między pracownikiem a agencją na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Dlatego właśnie jest to praca tymczasowa, wykonywana najczęściej przez wakacje lub na weekendy.

Personal System Service

Umów się na rozmowę