Outsorcing Pracowniczy

Usługi zlecane „na zewnątrz”

Polega na zleceniu realizacji określonych zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi poza obręb własnej firmy. Zwykle to administrowanie listą płac czy zarządzanie teczkami osobowymi, ale także współpracowanie z pracownikami oddelegowanymi, formalnie zatrudnionymi w Personal System Service.

Outsourcing pracowniczy to usługa, która gwarantuje wymierne korzyści: oszczędność czasu, niższe koszty, elastyczność w obsadzie stanowisk. Powoduje odciążenie Klienta – począwszy od kosztów administracyjnych, przez rekrutację, aż po kontrolę jakości, pomagając skoncentrować się na celach biznesowych.